LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ 4441/2016 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν.4412 ΚΑΙ ΣΤΟΝ Ν.4013/2011)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ο ν. 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» στο ΦΕΚ Α 227/6-12-2016 στο άρθρο 22 του οποίου περιλαμβάνονται τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι με το άρθρο 21 του εν λόγω νόμου τροποποιείται ο ν. 4013/2011 “Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, κλπ” (Α ́ 204) και ρυθμίζονται θέματα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣY).

Δείτε και το σχετικό έγγραφο της Αρχής, με ΑΔΑ 6ΜΡ5ΟΞΤΒ-ΥΚΔ.