LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ν.4250/2014 ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν περιέλθει στην Αρχή σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν 4250/2014 στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

Με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014 τροποποιήθηκε το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) και καταργήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού και ορίστηκε ότι εφεξής υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις αναφερόμενες δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των εγγράφων αυτών. Επιπλέον, προβλέφθηκε μεταβατική περίοδος τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, μετά την παρέλευση της οποίας η απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, όταν προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία, καταργείται, εκτός αν άλλως οριστεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού.

Δεδομένου ότι η κατά τα ως άνω τρίμηνη μεταβατική περίοδος, παρήλθε στις 26.06.2014 χωρίς την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που να προβλέπει τη διατήρηση ή τη δυνατότητα διατήρησης της απαίτησης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμάσεων, από 26.06.2014 έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων αυτών και στις διαδικασίες ανάθεσης των δημόσιων συμβάσεων, η οποία προβλεπόταν από σχετικές ειδικότερες διατάξεις που διέπουν τις διαδικασίες αυτές (ενδεικτικά αναφέρονται οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 του ν.3669/2008 για τα έργα, των άρθρων 6, 8, 8α, 9 και 18 παρ. 2 και 3 του π.δ/τος 118/2007 για τις προμήθειες-υπηρεσίες, των άρθρων 7, 9 και 18 παρ. 2 και 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για τις προμήθειες-υπηρεσίες των ΟΤΑ). Περαιτέρω, όπως παγίως έχει κριθεί νομολογιακά, ως ειδικότερη έκφανση της αρχής της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων και της αρχής της διαφάνειας των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει έναν διαγωνισμό είναι το ισχύον κατά το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης.

Επομένως, η θεσπισθείσα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 υποχρέωση των αναθετουσών αρχών και αναθέτοντων φορέων να αποδέχονται από τους υποψηφίους, κατά τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ευκρινή φωτοαντίγραφα δημοσίων εγγράφων, βεβαιώσεων (π.χ. βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ), πιστοποιητικών κ.α., που έχουν εκδοθεί από τους φορείς της περίπτωσης α΄ της ως άνω παραγράφου και η κατάργηση της απαίτησης για προσκόμιση πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων, καταλαμβάνει διακηρύξεις οι οποίες δημοσιεύθηκαν μετά τις 26.06.2014 και αυτές πρέπει να συντάσσονται με βάση τη νέα ρύθμιση. Ειδικά για τις διακηρύξεις δημοσίων έργων, που συντάσσονται βάσει των εν ισχύ πρότυπων τευχών διακηρύξεων (τύπου Α και τύπου Β), υπενθυμίζεται ότι οι αρμόδιες αναθέτουσες αρχές δύνανται -και οφείλουν- να προσαρμόζουν τα σχετικά άρθρα του πρότυπου τεύχους της διακήρυξης ώστε να είναι απόλυτα συμβατά με την νέα ρύθμιση του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.

Αντίθετα, για τις διακηρύξεις που δημοσιεύθηκαν πριν την ανωτέρω ημερομηνία (26/6/2014), εφαρμοζόμενο καθεστώς αποτελεί η προηγούμενη ρύθμιση, ήτοι ειδικότερες διατάξεις που όριζαν την προσκόμιση πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων (π.χ. άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 3669/2008) και οι διαγωνισμοί που διενεργούνται δυνάμει αυτών των διακηρύξεων συνεχίζονται τηρώντας απαρέγκλιτα εκείνες τις διατάξεις, σε συμφωνία με τους όρους της οικείας διακήρυξης.

Μπορείτε να δείτε εδω, το διευκρινιστικό έγγραφο του Προέδρου της Αρχής.