LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ COVID-19

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, ως ισχύει, οι αποφάσεις των αναθετουσών αρχών που αφορούν την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ.2 του άρθρου 26 και τα άρθρα 32 και 269 του ν. 4412/2016, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ (άνω των οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με τον ν. 4412/2016 , με τη ρητή εξαίρεση των περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

Η έννοια της ανωτέρας βίας κατά τον ν. 4013/2011 έχει προσδιοριστεί ήδη δια της υπ’ αριθμ. Δ107/2018 απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ως αφορώσα σε ακραίες περιπτώσεις απολύτως εξωτερικών και αντικειμενικών παραγόντων, οι οποίοι ευρίσκονται εκτός επιρροής της αναθέτουσας αρχής. Τέτοιες περιπτώσεις αφορούν, ιδίως, σε φυσικές καταστροφές ή φαινόμενα ιδιαίτερα μεγάλης έντασης και έκτασης , ή σε κινδύνους ιδιαίτερης καταστροφής που έχουν προκληθεί ή επίκεινται και τα οποία συνδέονται κατά τρόπο άμεσο με την πρόκληση της κατεπείγουσας ανάγκης και για την αποφυγή των οποίων δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται από τον νόμο.

Ως εκ τούτου, η έννοια της ανωτέρας βίας στο πλαίσιο του ν. 4013/2011 αφορά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ακραίες περιστάσεις που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης , καθιστούν αναγκαία την υποχώρηση της ανάγκης διενέργειας ελέγχου αιτημάτων διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν. Η πλήρωση της συνδρομής των ως άνω περιστάσεων κρίνεται κατά περίπτωση.

Στο πλαίσιο αυτό σας ενημερώνουμε ότι η ανάγκη αποτροπής της εξάπλωσης του κορωναϊού και οι ειδικές ανάγκες που έχουν προκύψει σε συνέχεια εμφάνισης κρουσμάτων του εν λόγω ιού στην Ελλάδα συνιστούν γεγονότα εντασσόμενα στην έννοια της ανωτέρας βίας κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011 (πρβλ. συνημμένη απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δ15/2020).

Κατά συνέπεια, δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων που ανατίθενται σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2 περ .γ και 269 περ.δ του ν. 4412/2016 και το αντικείμενο των οποίων συνέχεται άμεσα με τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωναϊού δύνανται να συνάπτονται χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο του Προέδρου της Αρχής, με τα συνημμένα του (ΑΔΑ: ΨΘΘΞΟΞΤΒ-ΒΨ1).