LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΝΟΜΟΥ 4412/2016. ΕΠΙΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.

Σας ενημερώνουμε ότι, με τις διατάξεις του άρθρου δέκατου τέταρτου του ν. 4612/2019(Α 77) "Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής – Χρηματοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων και άλλες διατάξεις", τροποποιήθηκε η περ. θ της παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 ως κάτωθι:

Άρθρο 53 - Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης

[...θ) Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου, τόσο της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς, περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται ρητή μνεία στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να προστίθεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, που ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η με αρ. πρωτ. 8371/ 27.7.2016 συμφωνία μεταξύ Εργοληπτικών Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν μελλοντικές συμφωνίες, και ποσοστό δυόμισι τοις χιλίοις (2,5‰) υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α ́ και Β ́ βαθμού, που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου.]

Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι στο δεύτερο εδάφιο του προαναφερόμενου άρθρου του ν. 4612/2019 προβλέπεται η παροχή εξουσιοδότησης για έκδοση Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, «με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, συλλογής και απόδοσης του ποσοστού, ο φορέας διακίνησης και απόδοσης στους δικαιούχους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι στα αναθεωρημένα τεύχη διακηρύξεων έργων, τα οποία έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής [πρβλ. το με αριθμ. πρωτ. 3005/3-6-2019 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ: 60ΦΞΟΞΤΒ-ΒΕ4)] και τα οποία θα αποσταλούν προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η νέα ως άνω κράτηση θα συμπεριληφθεί στο άρθρο 8.1 των τευχών, στο οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικά οι σχετικές κρατήσεις στις συμβάσεις δημοσίων έργων, με τη ρητή επισήμανση ότι η εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης, ήτοι η συλλογή και η απόδοση της κράτησης, εξαρτάται από την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα καθορίσει τις σχετικές αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής και απόδοσής της.

Δείτε το ενημερωτικό έγγραφο της Αρχής στο Διαύγεια εδώ.