LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5 «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ Ν. 4281/2014»

Ενημέρωση σχετικά με τον σκοπό και το περιεχόμενο του Μέρους Β "Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" του ν. 4281/2014 (κλικ για μεταφόρτωση) καθώς και την αποσαφήνιση του τρόπου και του χρόνου έναρξης ισχύος των επιμέρους διατάξεων αυτού.

Το κείμενο της κατευθυντήριας οδηγίας μπορείτε να το δείτε εδώ, καθώς και στο πρόγραμμα "Διαύγεια" με ΑΔΑ: 7ΘΘ9ΟΞΤΒ-Τ20.