LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το με α.π. 4121/30-7-2020 έγγραφο της Αρχής με τίτλο "Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης". Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ).