LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 24/ 2020 - ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμ. 24/2020 Κατευθυντήρια Οδηγία της Αρχής με θέμα: "Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του".

Δείτε το κείμενο της Κατευθυντήριας Οδηγίας εδώ (ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7)