Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

Απόφαση 12/2021 της Αρχής επί σχεδίου νόμου που έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, με τίτλο "Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων".

Στις 27 Οκτωβρίου 2021 τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων», κατόπιν σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Παναγιώτη Πικραμμένου. Όπως αναφέρεται στο δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων, Ανοικτή Διακυβέρνηση, η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 21.00. Σημειώνεται ότι η Αρχή έχει ήδη γνωμοδοτήσει με την Α8/2021 Γνώμη της, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’, υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, επί του αρχικώς υποβληθέντος σε αυτήν σχεδίου νόμου.

Ωστόσο, από τη συνολική επισκόπηση των διατάξεων του αναρτηθέντος (και εν μέρει αναθεωρημένου) σχεδίου νόμου, διαφαίνεται ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη βασικές επιμέρους ουσιαστικές παρατηρήσεις επί των ζητημάτων που εντοπίστηκαν και εκτέθηκαν αναλυτικά στην ως άνω Α8/2021 Γνώμη, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται συνολικά η λειτουργία της «νέας» Αρχής και η ομαλή μετάβαση από το υφιστάμενο σχήμα στον διάδοχο φορέα, με έντονο τον κίνδυνο δυσλειτουργίας του εν γένει συστήματος των δημοσίων συμβάσεων.

Κατόπιν τούτων, η ΕΑΑΔΗΣΥ εισηγείται τη σύσταση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την επεξεργασία του εν λόγω σχεδίου νόμου, με την απαραίτητη συμμετοχή των άμεσα εμπλεκομένων με το σύστημα δημοσίων συμβάσεων φορέων (περιλαμβανομένων και των υφιστάμενων Ανεξαρτήτων Αρχών) προκειμένου να επανεξεταστεί η ωριμότητα και η σκοπιμότητα των προτεινόμενων ρυθμίσεων.


Δείτε αναλυτικά την Απόφαση 12/2021 εδώ.