LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΕΚΔΟΣΗ ΓΝΩΜΗΣ Α23 ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Η Αρχή εξέδωσε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ (αα) του ν. 4013/2011, την υπ' αριθ. Α23/2020 Γνώμη της, επί διατάξεως τροπολογίας σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, η οποία άπτεται ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων.

Στην ως άνω Γνώμη της, η Αρχή επαναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις επισημάνσεις που είχε διατυπώσει στην υπ' αριθ. Α10/2020 Γνώμη, παραπέμποντας και στην Κατευθυντήρια Οδηγία 24/2020, τονίζοντας περαιτέρω ότι "[...] η προσφυγή σε εξαιρετικές διαδικασίες θα πρέπει να γίνεται με φειδώ και μόνον στον βαθμό που αιτιολογείται από έκτακτες και απρόβλεπτες συγκυρίες, ενώ παράλληλα η διοίκηση θα πρέπει να μεριμνά για τον έγκαιρο και ορθολογικό προγραμματισμό της κάλυψης των αναγκών της, κάνοντας χρήση όλων των εργαλείων που ο νομοθέτης θέτει στη διάθεσή της. [...]"

Τέλος, η Αρχή "[...] εφιστά την προσοχή του νομοθετικού σώματος και του κανονιστικού νομοθέτη στο γεγονός ότι με την πάροδο ικανού χρόνου από την εμφάνιση της πανδημικής κρίσης και την σταδιακή άρση των περιοριστικών έκτακτων μέτρων, αποδυναμώνεται και η δυνατότητα επίκλησης αυτής, ως κατεξοχήν περίπτωσης εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, για την συνέχιση της λήψης ή την παράταση ληφθέντων έκτακτων μέτρων ή την προσφυγή εξ αυτού μόνον του λόγου σε εξαιρετικές διαδικασίες, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. Εξ άλλου, επισημαίνεται ότι το ενωσιακό δίκαιο, όπως έχει ενσωματωθεί με το ν. 4412/2016, παρέχει τη δυνατότητα αντιμετώπισης εξαιρετικών και απρόβλεπτων καταστάσεων, επί τη βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ΄ του νόμου αυτού, με το οποίο έχει μεταφερθεί στην εθνική έννομη τάξη η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.[...]"