LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν. 4412/2016 ΚΑΙ 4413/2016

 

 

Με τη συμπλήρωση δύο ετών από την υιοθέτηση των ν. 4412/2016 και 4413/2016, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., εξειδικεύοντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενημερώνει και καθοδηγεί δια γενικών οδηγιών τις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς και τους οικονομικούς φορείς σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των εν λόγω νόμων, ως εξής:

δεδομένου ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κρίση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων κατά τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2016-2020

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων παρουσιάζει την Πρόταση για την υιοθέτηση εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις 2016-2020, η οποία εκπονήθηκε σε συνεργασία με φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.


Μπορείτε να βρείτε το χαιρετισμό του προέδρου της Αρχής κ. Δ. Ράικου εδώ, καθώς και το κείμενο της Πρότασης εδώ.