N.4412/2016 f.a.q.

2017-09-04 10:34:37
50
Δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία δικτύων όμβριων υδάτων εμπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 230;
Ναι. Η λειτουργία δικτύων ομβρίων υδάτων, ιδίως σε αστικά περιβάλλοντα, εμπίπτει στην έννοια της λειτουργίας αποχετευτικών δικτύων, κατά την παρ. 2, περ. (β) του άρθρου 230.
ύδωρ, όμβρια ύδατα, αναθέτοντες φορείς