Την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων επισκέφτηκαν στις 20 Οκτωβρίου 2016 εκπρόσωποι των Αναθετουσών Αρχών της Εσθονίας στο πλαίσιο ανάπτυξης της συνεργασίας με φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσοτερα

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας του Ομοσπονδιακού Κράτους της Γερμανίας επισκέφτηκε ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κ. Δημήτριος Ράικος στις 7 και 8 Απριλίου 2016 με υψηλόβαθμα στελέχη της Αρχής στο πλαίσιο ανάπτυξης διαρκούς συνεργασίας με ομόλογους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Δείτε περισσότερα εδώ.

Την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) επισκέφθηκαν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Δημητρίου Ράικου, κατά την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, ο Πρόεδρος της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων της γείτονος χώρας Τουρκίας κ. Mahmut Gürses και μέλη της.

Περισσοτερα

Την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων επισκέφτηκαν στις 26 Οκτωβρίου 2015 εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με ομόλογους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσοτερα

Την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων επισκέφτηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου Δικαστές όλων των βαθμίδων των Διοικητικών Δικαστηρίων της Ταϊλάνδης στο πλαίσιο εκπαιδευτικού ταξιδιού τους στην Αθήνα.

Περισσοτερα