ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΑΔΗΣΥ 15/9/2016 -15/3/2017

Εγκρίθηκε η άσκηση στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της ΕΑΑΔΗΣΥ ασκούμενων δικηγόρων για το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2016 έως 15 Μαρτίου 2017.

Περισσότερα εδώ.